Pages

Thursday, August 13, 2015

Založení firmy v Anglii


Anglické společnosti (zkratky Ltd., LP, LLP) jsou skvělou možností na rozšíření možnosti podnikání i mimo České republiky nebo na přijetí zajímavých investici od externích investorů na mezinárodní úrovni.
Právní forma společnosti Limited je známá po celém světě a ve více obchodních stycích bývá často preferovanější jako lokální společnosti. Všechny aktivity, které vykonává v rámci své činnosti česká sro může provádět i anglická obchodní společnost. Mezi Nejdůležitější výhodou založení Založení firmy v Anglii je, že společnost za zakládá bez jakýchkoli úkonů notáře (neplatí se tedy další poplatky spojené s ověřováním korporátních dokumentů), společnost je založena v průběhu několika hodin, společnost může vykonávat podnikatelské aktivity bez omezení předmětů podnikání (tedy nevyžaduje žádné živnostenské oprávnění). Společnost v Anglii může najímat živnostníky bez jakýchkoliv omezení, být jediným společníkem neomezeného počtu společností, platit daně v UK tak si vyplácet dividendy kdykoliv, společnost může být daňově kontrolována pouze do 9 měsíců po podání přiznání. Jednou z výhod je také ručení společníků. Ručení společníků za závazky společnosti je omezeno pouze na majetek společnosti a při likvidaci společnosti je soukromý majetek společníků nedotknutelný. Také je zde výhoda iz hlediska základního kapitálu společnosti, protože Ltd. nemá povinnost vytvářet základní kapitál.

Typy firem v Anglii

Podle anglického práva rozeznáváme tyto typy obchodních společností:
• Ltd. (Limited Company)
• LP (Limited Partnership)
• LLP (Limited Liability Partnership)

Založení Ltd. (Limited Company) - Z hlediska právní formy tak z daňového hlediska bychom mohli anglickou společnost Ltd. (Limited Company) přirovnat k české akciové společnosti. Kromě právní formy Ltd. rozeznáváme podle anglického korporátního práva i LP (Limited Partnership), která je obdobou komanditní společnosti. Často zakládáním formou společnosti je LLP (Limited Liability Partnership), jejíž výhodou je hlavně omezené ručení pro všechny společníky a taktéž i daňová transparentnost, což znamená, že společnost nepodléhá zdanění na úrovni společnosti (společnost jako taková neplatí daň z příjmu). Z hlediska srovnání bychom ji mohli přirovnat k veřejné obchodní společnosti. Jelikož LLP nemá kapitál, nemá ani akcionářů. Takový typ společnosti však má členy partnerství. Zakládají ji minimálně dva členové a mohou to být tak fyzické i právnické osoby. Každá Firma v Anglii má povinnost vést účetnictví a audit je nutný pro střední a velké podniky. Každý typ anglické společnosti musí v obchodním jménem obsahovat zkratku právní formy obchodní společnosti (a tedy Ltd., LP nebo LLP).

No comments:

Post a Comment