Pages

Thursday, September 17, 2015

Proces po zápisu mezinárodně přihlášené ochranné známky

Po provedení zápisu mezinárodně přihlášené ochranné známky oznámí Mezinárodní úřad tento mezinárodní zápis všem smluvním státům Madridské dohody či Protokolu o této dohodě. Oznámení se provádí do těch států, které jsou uvedeny na přihlášce ochranné známky. Smluvní státy mohou provést do jednoho roku od data, kdy obdrží oznámení o provedení mezinárodního zápisu, zamítnutí ochrany mezinárodní ochranné známce, pokud je v rozporu s jejich vnitrostátními předpisy. Smluvní státy Protokolu mohou po vydání svého prohlášení tuto lhůtu prodloužit až na 18 měsíců a opírá-li se zamítnutí o námitku, kterou podala odpovědná osoba, může být po předchozím upozornění toto odmítnutí sděleno i po vypršení této lhůty.

Jestliže je vyznačený stát členem jak Madridské dohody, tak Protokolu o této dohodě, může mezinárodní ochranné známce odmítnout ochranu na svém území pouze v jednoleté lhůtě od data, kdy přijala oznámení o mezinárodním zápisu. Prodloužená lhůta 18 měsíců zde není možná. Doba ochranné známky je deset let s možností prodloužení na dalších deset let.

Po dobu pěti let je mezinárodní zápis ochranné známky závislý na existenci zápisu ochranné známky v ČR. Pokud z jakéhokoliv důvodu dojde k zániku v této lhůtě pěti let, dojde ke zrušení i mezinárodního zápisu v mezinárodním rejstříku. V případě, že dojde ke zrušení v závislosti na základním národním zápisu či základní národní přihlášce, pak má její vlastník lhůtu tři měsíce, od data zrušení, aby požádal o převedení mezinárodního zápisu na národní přihlášky ochranných známek ve vyznačených smluvních státech. O tuto změnu je potřeba zažádat u zápisných úřadů v jednotlivých státech, které mají povinnost v těchto případech uznat datum mezinárodního zápisu ochranné známky jako datum podání samotné přihlášky.No comments:

Post a Comment